Razvojni program občine Kobilje 2021-2030

Razvojni program je za občino pomemben strateški dokument, ki zajema pregled aktualnega stanja in smernice razvoja. Občina Kobilje razvojnega programa do sedaj ni imela. Zato je Razvojni program Občine Kobilje 2021–2030 pri nadaljnjem razvoju občine še kako pomemben. Tudi trenutne razmere od nas zahtevajo, da sprejemamo premišljene odločitve in delamo premišljene korake. To je vodilo tudi Občino Kobilje, da pridobi razvojni program za nadaljnjih 10 let, s pomočjo katerega bodo lažje razvili vse potenciale in se soočili s številnimi izzivi, ki so pred njimi. V programu so zajeta vsa razvojna področja v občini. Dokument je usklajen tudi z razvojnimi dokumenti na ravni Evropske skupnosti in z dokumenti na nacionalni ter regionalni ravni.