Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine

26 Februar, 2019 - 11:41

Na podlagi 9., 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Letnim načrtom razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Kobilje za leto 2019, ki ga je sprejel Občinski svet občine Kobilje dne 14.02.2019 namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine

Društva v Kobilju


Spremljaj nas na Facebooku