OBVESTILA UPORABNIKOM - JUNIJ 2019

8 Julij, 2019 - 08:08

OBVESTILA UPORABNIKOM - JUNIJ 2019

 

PRIPOROČILO ZA IZPIRANJE INTERNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA V ČASU VISOKIH

POLETNIH TEMPERATUR

Vsem uporabnikom, v skladu z navodili Inštituta za varovanje zdravja in zahtevami Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04 in dopolnili) priporočamo, da v času poletnih visokih temperatur pogosteje preventivno izpirajo svoje interno vodovodno omrežje.

 

Hišno vodovodno omrežje zajema cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajene med priključkom na sistem za

oskrbo s pitno vodo in mesti uporabe pitne vode. Hišno vodovodno omrežje je treba redno in pravilno vzdrževati.

 

Priporočila za vzdrževanje internega hišnega vodovodnega omrežja:

 - vsak dan pred prvo uporabo, naj voda na vsaki pipi teče toliko časa, da se temperatura vode na pipi ustali (vsaj 2 minuti)

- vsaj enkrat na 14 dni je potrebno na vseh pipah sneti in očistiti mrežice ali druge nastavke; čiščenje pomeni spiranje z vodo, ki teče po tem sistemu in po potrebi odstranjevanje vodnega kamna,

- na mestih, kjer voda zastaja, je potrebno tedensko izvajati izpiranje do stabilizacije temperature vode na pipi.

 

Posebej je redno in pravilno vzdrževanje pomembno v času visokih poletnih temperatur, v objektih, ki se rabijo občasno. V objektih, kjer je poraba vode dlje časa zmanjšana ali prekinjena (npr. zaradi šolskih počitnic in dopustov), v času visokih temperatur prihaja do zastajanja in dviga temperature vode v internem hišnem vodovodnem omrežju. V objekti z razvejanim internim hišnim vodovodnim omrežjem lahko zaradi tega v omrežju prihaja do razmnoževanja mikroorganizmov, kar lahko predstavlja tveganje za mikrobiološko neskladnost pitne vode. Priporočljivo je, da se izpiranje izvede po vsakem daljšem obdobju, ko voda v omrežju stoji ( npr. ob ponedeljkih ob začetku delovnega tedna, po praznikih, itd.).

 

Priporočamo naslednje ukrepe:

- intenzivno izpiranje naj se opravi s povečanim pretokom z vodo iz javnega vodovodnega omrežja na vseh pipah v objektu,

- na vseh pipah je potrebno sneti in očistiti vse mrežice in druge nastavke,

- čas izpiranja naj znaša najmanj 15 minut, po možnosti naj se izpira v sunkih s turbulentnim tokom, intenzivno izpiranje internega hidrantnega omrežja, v kolikor je neposredno vezano na interno hišno napeljavo.

 

Podrobnejša priporočila in navodila lahko najdete na spletni strani Nacionalnega Inštituta za javno zdravje http://www.nijz.si

 

V primeru morebitnih težav pri izvajanju izpiranja vašega omrežja nas lahko pokličete na telefonsko številko 041 70 70 80.

 

                                                                                                                                                                                                                                 Eko Park d.o.o.

Galerija slik

Društva v Kobilju


Spremljaj nas na Facebooku