Obvestilo o označevanju drevja – odkazilu v K.O. Kobilje

10 Januar, 2018 - 09:31

Zbirališče

Ura:                  Datum
Pred staro trgovino       9.00 16. januar 2018
         06. februar 2018
    20. februar 2018
    06. marec 2018
    20. marec 2018
     

Odkazilo je možno opraviti tudi po dogovoru!


Označevanje drevja za posek - ODKAZILO je po 17. členu Zakona o gozdovih (Ur. l. 30/93) OBVEZNO, zato prosimo lastnike gozdov, da pred sečnjo v svojih gozdovih to tudi opravijo. Odkazilo je obvezno ne glede na količino lesa, ki jo lastnik misli posekati in JE BREZPLAČNO! Za parcelne meje odgovarja lastnik. Preglejte svoj gozd, saj je veter poškodoval in podrl kar precej dreves.


Opozorilo: Na odkazilo prinesite parcelno številko in v primeru, da je parcela v solastništvu tudi pisna pooblastila vseh solastnikov, ki niso prisotni pri odkazilu. Dodatne informacije dobite na izpostavi ZGS v Dobrovniku, tel. 579- 90-04 ali na GSM 041- 657- 849.

 

Revirni gozdar:
Zdravko Horvat gozd. inž.
 

Društva v Kobilju


Spremljaj nas na Facebooku