PODALJŠANJE ROKA ZAKLJUČKA JAVNEGA POZIVA LAS PRI DOBRIH LJUDEH V LETU 2020 ZA EKSRP SKLAD DO 5. 3. 2021

6 Januar, 2021 - 07:21

Obveščamo vas, da je upravni odbor LAS Pri dobrih ljudeh 2020 na svoji 28. (korespondenčni) seji podaljšal rok za izvedbo odprtega Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2020 za sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja do 5. 3. 2021.

Rok za oddajo operacij se tako podaljša, in sicer iz 15. 1. 2021 na 5. 3. 2021 (do 13. ure – v primeru osebne dostave v pisarno vodilnega partnerja). V javnem pozivu se besedilo v vseh točkah, ki vsebujejo rok oddaje vloge nadomesti z novimi datumi.

Cilj podaljšanja je pridobiti čas za kvalitetnejšo pripravo vloge s čim manj dopolnitvami.

Vso potrebno dokumentacijo dobite na spletnem portalu : www: las-pdl.si oziroma na povezavi: http://www.las-pdl.si/javni-pozivi/eksrp/javni-poziv-2020/

-A A +A

Društva v Kobilju


Spremljaj nas na Facebooku