POGOJI za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest v Občini Kobilje v času volilne kampanje za volitve za poslance Republike Slovenije v Evropski parlament

11 Marec, 2019 - 11:07

Na podlagi 8. člena zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur.list RS št. 41/07,103/07, 105/08, 11/11, 28/11 Odl. US: U-I67/09-27, Up-316/09-19 in 98/13) in 28. člena Statuta Občine Kobilje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2016) objavljamo pogoje za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest v Občini Kobilje v času volilne kampanje za volitve za poslance Republike Slovenije v Evropski parlament, ki bodo dne, 26.05.2019.

Društva v Kobilju


Spremljaj nas na Facebooku