Pravila za izvolitev predstavnikov lokalnih skupnosti v volilno telo za volitve člana državnega sveta in določitvi kandidata za člana državnega sveta

13 Oktober, 2017 - 10:21

Na podlagi 14. in 15. člena zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US in 21/13 – ZFDO-F) in 13. člena Statuta Občine Kobilje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2016) je Občinski svet Občine Kobilje, na svoji 20. redni seji, dne 12.10.2017, sprejel Pravila za izvolitev predstavnikov občine Kobilje v volilno telo za volitve člana državnega sveta in določitvi kandidata za člana državnega sveta

 

Občinski svet je na svoji 20. redni seji, dne 12.10.2017 sprejel sklep št. 211:

Volitve za elektorja-predstavnika v volilno telo za volitve kandidatov za člana državnega sveta in volitve kandidata za volitve v državni svet se bodo izvedle 18.10.2017 na izredni seji občinskega sveta občine Kobilje ob 18. Uri.

Društva v Kobilju


Spremljaj nas na Facebooku