Uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2017

12 December, 2017 - 09:02

13. septembra 2017 je minilo leto dni od prejetja težko pričakovane Odločbe  o potrditvi Strategije lokalnega razvoja LAS Pri dobrih ljudeh 2020 (v nadaljevanju SLR) in LAS s strani Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano. Potrditev pomeni, da smo lahko začeli z vsemi aktivnostmi za koriščenje skupno 1.826.470,00 EUR sredstev iz Kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP) ter Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR), ki so namenjena izvajanju Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (v nadaljevanju CLLD). Sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje projektov lokalnega razvoja na področju občin Beltinci, Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, Turnišče in Velika Polana v programskem obdobju 2014-2020. Tekom programskega obdobja je planirana objava treh javnih pozivov za vsak sklad (skupno torej 6 javnih pozivov).

Ena od nalog lokalno akcijske skupine LAS Pri dobrih ljudeh 2020 je tudi, da se zagotavlja učinkovito izvajanje SLR za programsko obdobje 2014-2020 s pomočjo mehanizma CLLD. V ta namen sta bila v letu 2016 in 2017 objavljena dva javna poziva, en javni poziv iz sklada EKSRP in drugi iz sklada ESRR. V okviru zaprtega javnega poziva iz EKSRP sklada je prispelo na sedež LAS skupno 23 projektov, od tega je bilo s strani upravnega odbora LAS Pri dobrih ljudeh 2020 potrjenih 8 projektov.  Trenutno še vsi projekti čakajo na pregled in potrditev na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki opravlja naloge organa upravljanja za EKSRP sklad. Ko agencija z odločbo potrdi operacijo, se le- te lahko začne izvajati. Na javni poziv so prispeli 4 projekti, katerih prijavitelji ali partnerji so iz območja občine Kobilje in od tega je Upravni odbor LAS je potrdil 2 projekta.

V okviru zaprtega javnega poziva iz ESSR sklada je prispelo na sedež LAS skupno 13 projektov, s strani upravnega odbora LAS Pri dobrih ljudeh 2020 je bilo potrjenih 8 projektov. Trenutno še čakajo na pregled in potrditev na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki opravljajo naloge organa upravljanja za ESRR sklad. Na javni poziv sta prispela 2 projekta, katerih prijavitelja ali partnerji so iz območja občine Kobilje in od tega Upravni odbor LAS žal ni potrdil nobenega projekta.

Upamo, da bodo operacije, ki so bile potrjene s strani Upravnega odbora LAS, do konec letošnjega leta  uspešno potrjene s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja oziroma s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Naslednji javni poziv LAS Pri dobrih ljudeh 2020 bo objavljen v letu 2018. Vsi, ki imate projektne ideje in  ne veste in kako jih uresničiti, se oglasite pri nas, da jih skupaj z vami poskušamo realizirati. Več o LAS Pri dobrih ljudeh 2020 pa si lahko pogledate na naši spletni strani  www.las-pdl.si. Vljudno vabljeni, da si ogledate našo spletno stran in samo Strategijo lokalnega razvoja LAS pri dobrih ljudeh 2020.

 

 

Barbara Legen

Strokovna sodelavka LAS Pri dobrih ljudeh 2020

Datoteke

PriponkaVelikost
PDF icon obcinsko_glasilo_kobilje_.pdf611.54 KB

Društva v Kobilju


Spremljaj nas na Facebooku