Vabilo na 10. redno sejo Občinskega sveta Občine Kobilje

22 Januar, 2016 - 11:45

Vabimo vas na 10. redno sejo Občinskega sveta Občine Kobilje, ki bo v sredo 3. februarja 2016 s pričetkom ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Kobilje z naslednjim predlogom dnevnega reda:


1. Potrditev zapisnika 9. redne seje
2. Realizacija/uresničevanje sklepov
3. Predlog proračuna Občine Kobilje za leto 2016 – prva obravnava
 Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja
4. Javna dela 2016
5. Seznanitev s predlogi projektov za čezmejno sodelovanje
6. Seznanitev s ponudbami za sanacijo strehe na OŠ Kobilje
7. OPN Občine Kobilje
8. Predlogi in pobude
9. Razno

Vljudno vabljeni!

 

Župan
Robert ŠČAP l.r.
 

 

Napovednik

Trenutno ni napovedanega nobenega dogodka.

Društva v Kobilju

  • Čebelarstvo v Kobilju ima že dolgo zgodovino, saj njegovi začetki segajo v obdobje okoli prve ...
  • Društvo skrbi za popestritev dogajanja v občini ter vsako leto prireja tri večje prireditve....
  •  V društvu se želimo dotakniti čim več področij življenja, ohranjati tradicijo in v naš košček ...
  • Lovska družina Kobilje gospodari z malo in veliko divjadjo na območju Kobilja, Motvarjevcev in...
  • Gasilstvo v Kobilju deluje že več kot 120 let, društvo pa šteje 232 članov, od tega 23 operativcev.


Spremljaj nas na Facebooku