10. redna seja OS Kobilje

Dnevni red

Predlog dnevnega reda:

  1. Potrditev zapisnika 9. redne seje
  2. Realizacija/uresničevanje sklepov
  3. Sofinanciranje po 23. členu ZFO-1
  4. Obravnava finančno ovrednotenih programov društev za leto 2020
  5. Obravnava predlogov društev in odborov glede Razvojnega programa Občine Kobilje
  6. Predlogi in pobude
  7. Razno