12. izredna seja Občinskega sveta Občine Kobilje

Dnevni red

1. Soglasje k oblikovanju oddelkov in sistemizaciji delovnih mest v vrtcu pri OŠ Kobilje v Šolskem letu 2017/2018.
2. Predlog ekonomske cene za vrtec pri OŠ Kobilje

Informacije o seji

Na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kobilje, in zaradi nujne obravnave Vloge za soglasje k oblikovanju oddelkov in sistemizacija delovnih mest v vrtcu pri OŠ Kobilje v Šolskem letu 2017/2018 sklicujem 12. izredno sejo Občinskega sveta Občine Kobilje, ki bo v četrtek 31. avgusta 2017 s pričetkom ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Kobilje.
Vljudno vabljeni!