13. izredna seja Občinskega sveta Občine Kobilje

Dnevni red

1. Izvedba postopka volitev za predstavnika občine Kobilje v volilno telo za volitve člana državnega sveta in določitvi kandidata za člana državnega sveta
2. Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Kobilje za leto 2018

Informacije o seji

Na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kobilje, in zaradi potrebe po izvedbi postopkov izvolitve članov Državnega sveta RS – predstavnikov lokalnih interesov, na podlagi sprejetih Pravil za izvolitev predstavnikov občine Kobilje v volilno telo za volitve člana državnega sveta in določitvi kandidata za člana državnega sveta, sklicujem 13. izredno sejo občinskega sveta, ki bo v sredo 18. oktobra 2017 s pričetkom ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Kobilje.
Vljudno vabljeni!