13. redna seja OS Občine Kobilje

Dnevni red

1.Potrditev zapisnika 12. redne seje, 6. izredne seje, 1. dopisne seje in 7. izredne seje

2.Realizacija/uresničevanje sklepov

3.Obravnava in potrditev DIIP-a

4.Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Kobilje – Druga obravnava

5.Predlogi in pobude

6. Razno

Informacije o seji

Priloge:​

K točki 1:   Delovna verzija zapisnika 12. redne seje, 6. izredne seje, 1. dopisne seje in 7. izredne seje
K točki 2: Seznam sklepov
K točki 3:   DIIP
K točki 4:   Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Kobilje