14. izredna seja Občinskega sveta Občine Kobilje

Dnevni red

1. Obravnava Investicijskega programa z oceno upravičenosti Energetska sanacija objektov Občin Veržej, Kobilje in Radenci.
2. Urejanje poslovnih prostorov na lokaciji Kobilje 36 (tovarna Utok) - rekapitulacija
3. Obravnava osnutka rebalansa proračuna Občine Kobilje za leto 2017 – prva obravnava
Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja
4. Imenovanje Občinske volilne komisije
Poročevalec: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
5. Četrta dopolnitev Letnega načrta razpolaganja nepremičnega premoženja Občine Kobilje za leto 2017

Gradiva

Informacije o seji

Na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kobilje in zaradi potrebe po obravnavi Investicijskega programa Energetska sanacija objektov Občin Veržej, Kobilje, Radenci in ostalih točk dnevnega reda sklicujem 14. izredno sejo občinskega sveta, ki bo v sredo 29. novembra 2017 s pričetkom ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Kobilje.
Vljudno vabljeni!