15. izredna seja

Dnevni red

1. Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja za javno službo oskrba s pitno vodo – sistem A Občina Kobilje
2. Odlok o subvenciji mladim in mladim družinam ter drugim občanom pri reševanju prvega stanovanjskega problema v Občini Kobilje – prva obravnava
3. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Kobilje – prva obravnava

Informacije o seji

Vabilo na 15. izredno sejo Občinskega sveta Občine Kobilje, ki bo v sredo 28. marca 2018 s pričetkom ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Kobilje.