16. izredna seja

Dnevni red

  1. 1.  Predlog sklepa o imenovanju občinske volilne komisije, poročevalec: Saša Fras, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  2. 2.  Obravnava osnutka rebalansa proračuna Občine Kobilje za leto 2018 - druga obravnava, poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja

Informacije o seji

Vabilo na 16. izredno sejo Občinskega sveta Občine Kobilje, ki bo v četrtek 30. avgusta 2018 s pričetkom ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Kobilje.