2. dopisna seja

Dnevni red

1. Soglasje k podaljšanju roka za realizacijo programa izvajanja dejavnosti na lokaciji

Informacije o seji

V A B I L O

Na podlagi 23. člena Poslovnika občinskega sveta občine Kobilje

S K L I C U J E M 2. dopisno sejo Občinskega sveta občine Kobilje