2. izredna seja OS Občine Kobilje

Dnevni red

V A B I L O

 

na 2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Kobilje,

ki bo v sredo 28. oktobra 2020 s pričetkom ob 17.00 uri

v gasilski dvorani na Kobilju

 

Spoštovani!

 

Na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kobilje in zaradi nastalih posebnih okoliščin, povzročenih zaradi epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19), izvajanja energetske sanacije OŠ Kobilje, telovadnice in vrtca, nujnosti sprejema rebalansa proračuna občine Kobilje in nujnosti sklepanja o letnem programu ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Kobilje za leto 2021 sklicujem 2. izredno sejo Občinskega sveta, z naslednjim

 

predlogom dnevnega reda:

 

  1. Investicijsko vzdrževanje OŠ Kobilje, telovadnice in vrtca v letu 2020

Poročevalec: Robert Ščap

  1. Obravnava in sprejem rebalansa proračuna občine Kobilje za leto 2020

Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja

  1. Obravnava in sprejem Letnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Kobilje za leto 2021

Poročevalec: Robert Ščap, župan

 

Vljudno vabljeni!                                                                                        

                                                                                    Župan

                                                                              Robert ŠČAP l.r.

 

 

VARNOSTNI PROTOKOL:

Zaradi preprečevanja širjenja okužbe s COVID-19 se bo seja izvedla ob upoštevanj varnostnih protokolov (več na spletni strani NIJZ) in v skladu z veljavnimi predpisi Vlade RS.

Priloge:

  • K točki 1: Predlog sklepa o investicijskem vzdrževanju OŠ Kobilje, telovadnice in vrtca v letu 2020
  • K točki 2: Rebalans proračuna Občine Kobilje za leto 2020 z obrazložitvijo
  • K točki 3: Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Kobilje za leto 2021 s predlogom sklepa