2. redna seja Občinskega sveta Občine Kobilje

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnikov 1. redne konstitutivne seje in 1 izredne seje
  2. Realizacija/uresničevanje sklepov
  3. Predlog rebalansa proračuna občine Kobilje za leto 2014 – prva obravnava Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja
  4. Predlog elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Kobilje za javno službo oskrba s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda  Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja
  5. Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki vključno s frakcijami odvozov posameznih frakcij za leto 2015 Poročevalka: Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o.
  6. Obravnava predloga za uporabo imena občine Kobilje v imenu društva
  7. Predlogi in pobude
  8. Razno

Informacije o seji

Vabimo vas na 2. redno sejo Občinskega sveta občine Kobilje, ki bo v ponedeljek 15. decembra 2014 s pričetkom ob 16.00 uri v sejni sobi občine Kobilje.

 

Vljudno vabljeni!