21. redna seja Občinskega sveta Občine Kobilje

Dnevni red

1. Potrditev zapisnika 20. redne seje in 13., ter 14. izredne seje
2. Realizacija/uresničevanje sklepov
3. Obravnava Investicijskega programa z oceno upravičenosti Energetska sanacija objektov Občin Veržej, Kobilje in Radenci.
4. Urejanje poslovnih prostorov na lokaciji Kobilje 36 (tovarna Utok) - rekapitulacija
5. Obravnava osnutka rebalansa proračuna Občine Kobilje za leto 2017 – prva obravnava Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja
6. Stanje urejanja prodanih poslovnih prostorov na lokaciji Kobilje 36
7. Imenovanje Občinske volilne komisije 
Poročevalec: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
8. Četrta dopolnitev Letnega načrta razpolaganja nepremičnega premoženja Občine Kobilje za leto 2017
9. Predlogi in pobude
10. Razno

Gradiva

Informacije o seji

Vabimo vas na 21. redno sejo Občinskega sveta Občine Kobilje, ki bo v ponedeljek 11. decembra 2017 s pričetkom ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Kobilje 
Vljudno vabljeni!