22. redna sejo Občinskega sveta Občine Kobilje

Dnevni red

1. Potrditev zapisnika 21. redne seje
2. Realizacija/uresničevanje sklepov
3. Predlog proračuna Občine Kobilje za leto 2018 - prva obravnava

Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja

4. Imenovanje Občinske volilne komisije

Poročevalec: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

5. Predlogi in pobude
6. Razno

Informacije o seji

Spoštovani, 

vabimo vas na 22. redno sejo Občinskega sveta Občine Kobilje, ki bo v četrtek 28. decembra 2017 s pričetkom ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Kobilje.

Vljudno vabljeni