6. redna seja

Dnevni red

Vabilo

                                                                                                               

na 6. redno sejo Občinskega sveta občine Kobilje,

ki bo v sredo 2. oktobra 2019 s pričetkom ob 17.00 uri

v sejni sobi občine Kobilje z naslednjim

 

Predlogom dnevnega reda:

  1. Potrditev zapisnika 5. redne seje
  2. Realizacija/uresničevanje sklepov
  3. Obravnava in sprejem rebalansa proračuna občine Kobilje za leto 2019 - druga obravnava, poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja
  4. Obravnava predloga podjetja Paradajz d.o.o. za podaljšanje roka veljavnosti prodajne pogodbe za nepremičnino
  5. Predlogi in pobude
  6. Razno