7. redna seja Občinskega sveta občine Kobilje

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 6. redne in 3. izredne seje
  2. Realizacija/uresničevanje sklepov
  3. Soglasje k sistematizaciji delovnih mest v Vrtcu Kobilje za šolsko leto 2015/2016
  4. Poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine Kobilje za leto 2015 Poročevalec: Aleš Lutar, predsednik NO Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja
  5. Seznanitev z aktivnostmi na primeru Sodbe v imenu ljudstva Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja
  6. Osnutek Statuta Občine Kobilje (drugo branje)
  7. Osnutek Poslovnika Občinskega sveta Občine Kobilje (drugo branje)
  8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja EKO – PARK d.o.o. Lendava / ÖKO – PARK Kft. Lendva (skrajšani postopek)
  9. Predlogi in pobude
  10. Razno

Informacije o seji

Vabimo vas na 7. redno sejo Občinskega sveta Občine Kobilje, ki bo v sredo 5. avgusta 2015 s pričetkom ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Kobilje