8. redna seja Občinskega sveta Občine Kobilje

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 7. redne seje
  2. Realizacija/uresničevanje sklepov
  3. Obravnava osnutka rebalansa proračuna Občine Kobilje za leto 2015 Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja
  4. Prva dopolnitev letnega načrta razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja občine Kobilje za leto 2015
  5. Predstavitev predlogov projektov za LAS Pri dobrih ljudeh
  6. Seznanitev s stanjem RRA Mura
  7. Projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A
  8. Predlogi in pobude
  9. Razno

Informacije o seji

Vabimo vas na 8. redno sejo Občinskega sveta Občine Kobilje, ki bo v sredo 14. oktobra 2015 s pričetkom ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Kobilje.

Vljudno vabljeni!