9. redna seja Občinskega sveta Občine Kobilje

Dnevni red

1.Potrditev zapisnika 8. redne seje

2.Realizacija/uresničevanje sklepov

3.Obravnava osnutka rebalansa proračuna Občine Kobilje za leto 2015

Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja

4.Predlog proračuna Občine Kobilje za leto 2016 – prva obravnava

      Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja

5.Poročanje Komisije za vloge in pritožbe

Poročevalec: Saša Fras, predsednik komisije

6.Seznanitev z poročilom/opozorilom Ministrstva za javno upravo, Službe za lokalno samoupravo

7.Seznanitev s projektom Collaborating Smart micro grid solutions for regional energy security and energy efficiency

8.Seznanitev s stanjem RRA Mura

9.Projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A

10.Letni program ravnanja s Komunalnimi odpadki v Občini Kobilje

11.Predlogi in pobude

12. Razno

 

Vljudno vabljeni!

                                                                              Župan

                                                                              Robert ŠČAP l.r.

 

Informacije o seji

Vabimo vas na 9. redno sejo Občinskega sveta Občine Kobilje, ki bo v torek 15. decembra 2015 s pričetkom ob 17.00 uri  v sejni sobi Občine Kobilje.

Vljudno vabljeni!