9. redna seja OS Kobilje

Dnevni red

V A B I L O

                                                                                                               

na 9. redno sejo Občinskega sveta Občine Kobilje,

ki bo v četrtek, dne 28.5.2020 s pričetkom ob 17.00 uri

v kulturni dvorani Občine Kobilje z naslednjim

 

predlogom dnevnega reda:

 1. 1. Potrditev zapisnika 1. dopisne seje
 2. 2. Realizacija/uresničevanje sklepov
 3. 3. Obravnava in sprejem Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje – druga obravnava,        Poročevalec: Robert Ščap, župan
 4. 4. Obravnava predloga Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Kobilje - druga obravnavaPoročevalec: Robert Ščap, župan
 5. 5.Obravnava in sprejem zaključnega računa proračuna občine Kobilje za leto 2019

Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja

6.Predlogi in pobude

 1. 7. Razno

 

VARNOSTNI PROTOKOL:

Zaradi širjenja okužbe COVID-19 se bo seja izvedla ob upoštevanju varnostnih protokolov. Zagotovljen bo sedežni red, pri katerem bo razdalja med udeleženci seje najmanj 1,5 – 2 m, obvezna je uporaba obrazne zaščitne maske, ki se mora nadeti pred vstopom v stavbo, vstopati je potrebno posamično, na razdalji 1,5 - 2 m, v kulturni dvorani, avli in sanitarijah. Več na povezavi NIJZ https://www.nijz.si/sl/koronavirus-sars-cov-2-gradiva.

 

Vljudno vabljeni!

                                                                              Župan

                                                                              Robert ŠČAP

 

 

Priloge:

 • K točki 1: Zapisnik 1. dopisne seje
 • K točki 2: Seznam realiziranih sklepov
 • K točki 3: Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje – druga obravnava
 • K točki 4: Predlog Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Kobilje – vročen svetnikom k 1. dopisni seji
 • K točki 5: Zaključni račun Občine Kobilje za leto 2019
 • K točki 5: Poročilo Nadzornega odbora o pregledu poslovanja 2019