Nadzorni odbor

Člani:

  • Emil BUKOVEC, Kobilje 93 - predsednik
  • Marija DOMONKOŠ, Kobilje 6 A 
  • Brigita GRAH, Kobilje 12A
  • Mateja HOZJAN, Kobilje 95
  • Tina HORVAT, Kobilje 143

 

e-pošta: nadzorniodbor@kobilje.si  

Zainteresirana javnost lahko poda pobude, vprašanja v zvezi s pristojnostmi dela Nadzornega odbora Občine Kobilje tudi preko zgoraj navedene e-pošte.

 

Nadzorni odbor:

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna
  • nadzuruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev
-A A +A

Društva v Kobilju


Spremljaj nas na Facebooku