Javno zbiranje ponudb REDNI ŠOLSKI PREVOZI OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

31 Julij, 2018 - 10:28

Občina Kobilje, Kobilje 56, 9227 Kobilje, dne 31.07.2018 objavlja obvestilo o javnem zbiranju ponudb za:

REDNI ŠOLSKI PREVOZ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

Predmet javnega zbiranja ponudb:

Predmet zbiranja ponudb je izvajanje dnevnega prevoza otrok s posebnimi potrebami iz občine Kobilje v šolskem letu 2018/2019 v Osnovno šolo IV Murska Sobota.

 

Rok opravljanja storitve: šolsko leto 2018/2019 (od 01.09.2018 do 25.06.2019)

Rok za oddajo ponudbe:  17. avgust 2018.

 

Vabimo vas, da podate vašo ponudbo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

 

Kontaktna oseba s strani naročnika je Boštjan Horvat, telefon 02 579 92 20,  elektronski naslov obcina@kobilje.si.

Društva v Kobilju


Spremljaj nas na Facebooku