Lokalne volitve 2018

3 September, 2018 - 22:49

Spoštovani!

Obvestila in obrazce v zvezi z lokalnimi volitvami v Občini Kobilje v letu 2018 najdete na spletni strani Občine Kobilje v zavitku Občina, rubrika Lokalne volitve 2018.

povezava:

https://www.kobilje.si/novice/lokalne-volitve-2018/1280

 

Spletna stran Državne volilne komisije

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/arhiv-lokalne-volitve/lokalne-volitve-...

 

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kobilje (priloga in povezava) 

http://www.lex-localis.info/files/a2c1dc68-15db-47be-83f9-67b0b2711351/6...

 

Sklepi Občinske volilne Komisije Kobilje

Sklep o določitvi volišč (priloga)

Ugotovitveni sklep o potrebnem številu podpor volivcev za kandidature za župana Občine Kobilje na rednih lokalnih volitvah v letu 2018 (priloga)

Ugotovitveni sklep o potrebnem številu podpor volivcev za člane Občinskega sveta Občine Kobilje na rednih lokalnih volitvah v letu 2018 (priloga)

 

Predlaganje kandidatov za predsednika in člane volilnega odbora ter njihovih namestnikov

Obvestilo - Predlaganje kandidatov za predsednika in člane volilnih odborov ter njihovih namestnikov (priloga)

Obrazec- Predlog predlagatelja (priloga)

Obrazec - Izjava kandidata (priloga)

 

Podpora volivcev za kandidature za župana in člane Občinskega sveta

Obrazec LV 1 - Podpora kandidaturi za župana (priloga)

Obrazec LV 2 - Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta oz. listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta (priloga)

 

Postopek kandidiranja in instruktivni obrazci - LOKALNE VOLITVE 2018

V skladu z drugim odstavkom 12. člena Statuta občine Kobilje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2016) se Občinski svet voli po večinskem volilnem sistemu.

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/postopek-kandidiranja-in-instru...

 

 

Napovednik

Trenutno ni napovedanega nobenega dogodka.

Društva v Kobilju

  • Čebelarstvo v Kobilju ima že dolgo zgodovino, saj njegovi začetki segajo v obdobje okoli prve ...
  • Društvo skrbi za popestritev dogajanja v občini ter vsako leto prireja tri večje prireditve....
  •  V društvu se želimo dotakniti čim več področij življenja, ohranjati tradicijo in v naš košček ...
  • Lovska družina Kobilje gospodari z malo in veliko divjadjo na območju Kobilja, Motvarjevcev in...
  • Gasilstvo v Kobilju deluje že več kot 120 let, društvo pa šteje 232 članov, od tega 23 operativcev.


Spremljaj nas na Facebooku