Lokalne volitve 2018

3 September, 2018 - 22:49

Spoštovani!

Obvestila in obrazce v zvezi z lokalnimi volitvami v Občini Kobilje v letu 2018 najdete na spletni strani Občine Kobilje v zavitku Občina, rubrika Lokalne volitve 2018.

povezava:

https://www.kobilje.si/novice/lokalne-volitve-2018/1280

 

Spletna stran Državne volilne komisije

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/arhiv-lokalne-volitve/lokalne-volitve-...

 

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kobilje (priloga 01 in povezava) 

http://www.lex-localis.info/files/a2c1dc68-15db-47be-83f9-67b0b2711351/6...

 

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Kobilje

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Kobilje (priloga 02)

 

Pogoji brezplačna plakatna mesta

Pogodji za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest v Občini Kobilje v času volilne kampanje za redne volitve v občinski svet in redne volitve župana (priloga 03)

 

Sklepi Občinske volilne Komisije Kobilje

Sklep o določitvi volišč (priloga 04)

Ugotovitveni sklep o potrebnem številu podpor volivcev za kandidature za župana Občine Kobilje na rednih lokalnih volitvah v letu 2018 (priloga 05)

Ugotovitveni sklep o potrebnem številu podpor volivcev za člane Občinskega sveta Občine Kobilje na rednih lokalnih volitvah v letu 2018 (priloga 06)

 

Predlaganje kandidatov za predsednika in člane volilnega odbora ter njihovih namestnikov

Obvestilo - Predlaganje kandidatov za predsednika in člane volilnih odborov ter njihovih namestnikov (priloga 07)

Obrazec- Predlog predlagatelja (priloga 08)

Obrazec - Izjava kandidata (priloga 09)

 

Podpora volivcev za kandidature za župana in člane Občinskega sveta

Obrazec LV 1 - Podpora kandidaturi za župana (priloga 10)

Obrazec LV 2 - Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta oz. listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta (priloga 11)

 

Postopek kandidiranja in instruktivni obrazci - LOKALNE VOLITVE 2018

V skladu z drugim odstavkom 12. člena Statuta občine Kobilje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2016) se Občinski svet voli po večinskem volilnem sistemu.

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/postopek-kandidiranja-in-instru...

 

Pojasnilo službe za lokalno samoupravo glede podatkov o kandidatih - stopnja in naziv izobrazbe

Pri vnašanju kandidatur oziroma kandidatnih list se pri stopnji in nazivu izobrazbe kandidata pojavlja vprašanje, katero klasifikacijo je treba uporabiti. Ministrstvo za javno upravo se je po spremembi 72. člena zakona o lokalnih volitvah konec leta 2017 ob načrtovanju informacijske podpore rednih lokalnih volitev z izvajalcem dogovorilo, da bo v aplikacijo vnesel seznam, ki je po mnenju ministrstva, pristojnega za izobraževanje, najbolj primerno za označevanje zadnje dosežene stopnje kandidatov. Seznam določa Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK), dostopno na spletnem naslovu https://www.nok.si/. Za stopnjo izobrazbe šteje zadnja dokončana stopnja, ne glede na število poizkusov ali let, ko opravljamo naslednjo stopnjo. Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) ima deset stopenj, pri aplikaciji za vnos podatkov o kandidatu pa se izbere iz šifranta. Pri rubriki »strokovni ali znanstveni naslov« pa je vnos prost, tam se v aplikacijo vpiše poljuben zapis (npr. strojni ključavničar, univerzitetni diplomirani ekonomist, …), ki jo bo navedel predlagatelj.

 

Seznam vloženih kandidatur za volitve župana in občinskega sveta Občine Kobilje

http://volitve.gov.si/lv2018/kandidati/zupani_os_kobilje.html

 

RAZGLAS - Seznam kandidatov za volitve župana Občine Kobilje

Seznam kandidatov za volitve župana Občine Kobilje (priloga 12)

 

RAZGLAS -  Seznam Kandidatov za volitve v Občinski svet Občine Kobilje (VE1)

Seznam Kandidatov za volitve v Občinski svet Občine Kobilje (priloga 13)

 

OBVESTILO - PREDČASNO GLASOVANJE,GLASOVANJE PO POŠTI, GLASOVANJE NA DOMU

 Obvestilo - predčasno glasovanje, galsovanje po pošti, glasovanje na domu (priloga 14)

- obrazec PREDČASNO GLASOVANJE (priloga 15)

- obrazec GLASOVANJE PO POŠTI (priloga 16)

- obrazec GLASOVANJE NA DOMU (priloga 17)

 

PREDČASNO GLASOVANJE

Predčasno glasovanje za vse volivce, ki bodo v nedeljo, 18. 11. 2018 odsotni iz kraja stalnega prebivališča (kjer so sicer vpisani v volilni imenik), bo potekalo:

- v četrtek, 15. novembra 2018.

Predčasno glasovanje bo potekalo v Centra za izvajanje kulturne dejavnosti, Kobilje 56, 9227 Kobilje, med 07.00 in 19.00 uro.

 

OBVESTILO NARODNE IN UNIVERZITETNE KNJIŽNICE - OBVEZNI IZVODI PLAKATOV IN DRUGIH PUBLIKACIJ ZA LOKALNE VOLITVE 2018

Obvestilo Narodne in univerzitetne knjižnice - Obvezni izvodi plakatov in drugih publikacij za lokalne volitve 2018 (priloga 18)

 

REZULTATI LOKALNIH VOLITEV 2018 ZA ŽUPANA IN OBČINSKI SVET OBČINE KOBILJE 

POVEZAVA: https://volitve.gov.si/lv2018/rezultati/obcina_kobilje.html 

 

POROČILO O IZIDU VOLITEV ZA ŽUPANA OBČINE KOBILJE IN POROČILO O IZIDU VOLITEV ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOBILJE

Poročilo o izidu volitev za žipana Občine Kobilje na rednih lokalnih volitvah dne 18.11.2018 (priloga 19)

Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta Občine Kobilje na rednih lokalnih volitvah dne 18.11.2018 (priloga 20)

-A A +A

Društva v Kobilju


Spremljaj nas na Facebooku