Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine

21 Oktober, 2016 - 09:56

Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Kobilje objavlja:

 

NAMERO

o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine

 

Občina Kobilje, Kobilje 56, 9227 Kobilje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe, s katero Občina Kobilje, ki jo zastopa župan Robert ŠČAP, kot lastnica nepremičnine (zazidljive parcele) parc. št. 5234/2 k.o. 144 Kobilje, sklene neposredno pogodbo za prodajo cit. nepremičnine za najmanjšo izhodiščno vrednost 18.201,87 EUR brez davka ki ga plača kupec.

 

Predmetna pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od dne objave te namere na spletni strani Občine Kobilje http://www.kobilje.si/. V primeru večjega števila interesentov bo izvedeno pogajanje v prostorih Občine Kobilje.

 

Namero o nakupu nepremičnine posredujete na obcina@kobilje.si.

 

Občina Kobilje

Robert ŠČAP, župan l.r.

 

Napovednik

Trenutno ni napovedanega nobenega dogodka.

Društva v Kobilju

  • Čebelarstvo v Kobilju ima že dolgo zgodovino, saj njegovi začetki segajo v obdobje okoli prve ...
  • Društvo skrbi za popestritev dogajanja v občini ter vsako leto prireja tri večje prireditve....
  •  V društvu se želimo dotakniti čim več področij življenja, ohranjati tradicijo in v naš košček ...
  • Lovska družina Kobilje gospodari z malo in veliko divjadjo na območju Kobilja, Motvarjevcev in...
  • Gasilstvo v Kobilju deluje že več kot 120 let, društvo pa šteje 232 članov, od tega 23 operativcev.


Spremljaj nas na Facebooku