Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine

3 Marec, 2017 - 14:12

Občina Kobilje, Kobilje 56, 9227 Kobilje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe, s katero Občina Kobilje, ki jo zastopa župan Robert ŠČAP, kot lastnica nepremičnine na naslovu Kobilje 16A, 9227 Kobilje parcela 4806/3 k.o. 144 Kobilje, sklene neposredno pogodbo za prodajo cit. nepremičnine in sicer za izhodiščno vrednost 16.900,00 EUR.

Predmetna pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od dne objave te namere na spletni strani Občine Kobilje http://www.kobilje.si/. V primeru večjega števila interesentov bo izvedeno pogajanje v prostorih Občine Kobilje.

Župan Občine Kobilje lahko postopek kadarkoli, do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

Več informacij dobijo interesenti na Občini Kobilje, kontaktna oseba: Boštjan Horvat, tel. 02 579 92 20, e-naslov: bostjan@kobilje.si.

 

Občina Kobilje

Robert ŠČAP, župan l.r.

Napovednik

Trenutno ni napovedanega nobenega dogodka.

Društva v Kobilju

  • Čebelarstvo v Kobilju ima že dolgo zgodovino, saj njegovi začetki segajo v obdobje okoli prve ...
  • Društvo skrbi za popestritev dogajanja v občini ter vsako leto prireja tri večje prireditve....
  •  V društvu se želimo dotakniti čim več področij življenja, ohranjati tradicijo in v naš košček ...
  • Lovska družina Kobilje gospodari z malo in veliko divjadjo na območju Kobilja, Motvarjevcev in...
  • Gasilstvo v Kobilju deluje že več kot 120 let, društvo pa šteje 232 članov, od tega 23 operativcev.


Spremljaj nas na Facebooku