Objavljen Javni poziv LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2017

20 Februar, 2017 - 07:19

OSNOVNI PODATKI O JAVNEM POZIVU:
 

Namen javnega poziva:

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območjih LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2017 in sofinanciranje njihovih stroškov.


Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.
 

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje:

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 411.840,38  EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR).

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80%.


Objava in rok vložitve predlogov operacij za sofinanciranje:

Javni poziv je objavljen 10.02.2017.

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Renkovci 8, 9224 Turnišče do 11.04.2017 ali osebno dostaviti na sedež vodilnega partnerja LAS, ki je v Renkovci 8, 9224 Turnišče, v ponedeljek, 10.04.2017 in torek, 11.04.2017 med 8:00 in 14:00 uro.


Obdobje upravičenosti stroškov:
Upravičeni stroški za izvedbo operacij, sofinanciranih iz ESRR, so stroški, ki so nastali po oddaji vloge v odobritev na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.


Informacije o javnem pozivu:

Po elektronsko pošti: info@las-pdl.si
Po telefonu: 02 53 81 663, vsak delovnik med 8:00 in 14:00 uro.
Odgovori bodo objavljeni tudi na spletni strani www.las-pdl.si v rubriki Javni pozivi/Vprašanja in odgovori.
Zadnja vprašanja bodo možna tri dni pred rokom za prijavo.

 

Razpisno dokumentacijo najdete na povezavi: http://www.las-pridobrihljudeh.si/javni-pozivi/esrr/javni-poziv-2017/ 

Napovednik

Trenutno ni napovedanega nobenega dogodka.

Društva v Kobilju

  • Čebelarstvo v Kobilju ima že dolgo zgodovino, saj njegovi začetki segajo v obdobje okoli prve ...
  • Društvo skrbi za popestritev dogajanja v občini ter vsako leto prireja tri večje prireditve....
  •  V društvu se želimo dotakniti čim več področij življenja, ohranjati tradicijo in v naš košček ...
  • Lovska družina Kobilje gospodari z malo in veliko divjadjo na območju Kobilja, Motvarjevcev in...
  • Gasilstvo v Kobilju deluje že več kot 120 let, društvo pa šteje 232 članov, od tega 23 operativcev.


Spremljaj nas na Facebooku