Vabilo na 11. redno sejo Občinskega sveta Občine Kobilje

1 Marec, 2016 - 12:52

Vabimo vas na 11. redno sejo Občinskega sveta Občine Kobilje, ki bo v sredo 9. marca 2016 s pričetkom ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Kobilje z naslednjim predlogom dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 10. redne seje

2. Realizacija/uresničevanje sklepov

3. OPN Občine Kobilje Poročevalka: Alenka Šumak, ZEU d.o.o.

4. Predlog proračuna Občine Kobilje za leto 2016 – druga obravnava

Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja

5. Obravnava in potrditev DIIP-a za projekt čezmejno sodelovanje SI - HR

6. Obravnava in potrditev DIIP-a Sanacija strehe na televadnici OŠ Kobilje

7. Obravnava in potrditev DIIP-a Rekonstrukcija in sprememba namembnosti objekta Kobilje 36 prva faza

8. Občinski program varnosti – obravnava in sprejem

9. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda Osnovna šola Kobilje

Poročevalec: Komisija za mandatna vprašanja in imenovanja

10. Predlogi in pobude

11. Razno

 

Vljudno vabljeni!

 

Župan
Robert ŠČAP l.r.

Napovednik

Trenutno ni napovedanega nobenega dogodka.

Društva v Kobilju

  • Čebelarstvo v Kobilju ima že dolgo zgodovino, saj njegovi začetki segajo v obdobje okoli prve ...
  • Društvo skrbi za popestritev dogajanja v občini ter vsako leto prireja tri večje prireditve....
  •  V društvu se želimo dotakniti čim več področij življenja, ohranjati tradicijo in v naš košček ...
  • Lovska družina Kobilje gospodari z malo in veliko divjadjo na območju Kobilja, Motvarjevcev in...
  • Gasilstvo v Kobilju deluje že več kot 120 let, društvo pa šteje 232 članov, od tega 23 operativcev.


Spremljaj nas na Facebooku