Vabilo na 12. redno sejo Občinskega sveta Občine Kobilje

18 Maj, 2016 - 16:53

Vabimo vas na 12. redno sejo Občinskega sveta Občine Kobilje, ki bo v sredo 25. maja 2016 s pričetkom ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Kobilje z naslednjim predlogom dnevnega reda:

 

1.Potrditev zapisnika 11. redne seje, 4. izredne seje in 5. izredne seje

2.Realizacija/uresničevanje sklepov

3.Sprememba in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kobilje – Kratek postopek

Poročevalka: Alenka Šumak, ZEU d.o.o.

4.Zaključni račun proračuna Občine Kobilje za leto 2015

Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja

Poročevalec: Aleš Lutar, predsednik NO Občine Kobilje

5.Program dela in finančni načrt Nadzornega odbora Občine Kobilje za leto 2016 ter Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Kobilje za leto 2015

Poročevalec: Aleš Lutar, predsednik NO Občine Kobilje

6.Prva dopolnitev Letnega načrta razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja občine kobilje za leto 2016

7.Predlog Statuta Občine Kobilje – Druga obravnava

8.Predlogi in pobude

9. Razno

 

Vljudno vabljeni!

 

 

Župan

Robert ŠČAP l.r.

Napovednik

Trenutno ni napovedanega nobenega dogodka.

Društva v Kobilju

  • Čebelarstvo v Kobilju ima že dolgo zgodovino, saj njegovi začetki segajo v obdobje okoli prve ...
  • Društvo skrbi za popestritev dogajanja v občini ter vsako leto prireja tri večje prireditve....
  •  V društvu se želimo dotakniti čim več področij življenja, ohranjati tradicijo in v naš košček ...
  • Lovska družina Kobilje gospodari z malo in veliko divjadjo na območju Kobilja, Motvarjevcev in...
  • Gasilstvo v Kobilju deluje že več kot 120 let, društvo pa šteje 232 članov, od tega 23 operativcev.


Spremljaj nas na Facebooku