Vabilo na 14. redno sejo OS Občine Kobilje

14 Oktober, 2016 - 11:53

Predlog dnevnega reda:

1.Potrditev zapisnika 13. redne seje

2.Realizacija/uresničevanje sklepov

3.Druga dopolnitev Letnega načrta razpolaganja nepremičnega premoženja Občine Kobilje in predstavitev potencialnega investitorja v OIC Kobilje

4.Obravnava osnutka rebalansa proračuna Občine Kobilje za leto 2016 Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja

5. Predlogi in pobude

6.Razno

 

Priloge:

K točki 1:   Delovna verzija zapisnika 13. redne seje
K točki 2: Seznam sklepov
K točki 3:   Druga dopolnitev Letnega načrta razpolaganja nepremičnega premoženja Občine Kobilje
K točki 4:  Osnutek rebalansa proračuna Občine Kobilje za leto 2016 (gradivo bo posredovano 12.10.2016)

Napovednik

Trenutno ni napovedanega nobenega dogodka.

Društva v Kobilju

  • Čebelarstvo v Kobilju ima že dolgo zgodovino, saj njegovi začetki segajo v obdobje okoli prve ...
  • Društvo skrbi za popestritev dogajanja v občini ter vsako leto prireja tri večje prireditve....
  •  V društvu se želimo dotakniti čim več področij življenja, ohranjati tradicijo in v naš košček ...
  • Lovska družina Kobilje gospodari z malo in veliko divjadjo na območju Kobilja, Motvarjevcev in...
  • Gasilstvo v Kobilju deluje že več kot 120 let, društvo pa šteje 232 članov, od tega 23 operativcev.


Spremljaj nas na Facebooku