1. Izredna seja Občinskega sveta Občine Kobilje

Dnevni red

  1. Imenovanje Odbora za negospodarske dejavnosti,
  2. Imenovanje Odbora za gospodarske dejavnosti
  3. Imenovanje Odbora za kmetijstvo
  4. Imenovanje Odbora za varstvo okolja in urejanje prostora
  5. Imenovanje Statutarno pravne komisije
  6. Imenovanje Nadzornega odbora

Informacije o seji

Spoštovani!

Na podlagi 22. člena Poslovnika občinskega sveta občine Kobilje zaradi nujne po nemotenem delu občine in občinskega sveta sklicujem 1. izredno sejo občinskega sveta, občine Kobilje, ki bo v ponedeljek 24. novembra 2014 s pričetkom ob 18.30 uri v sejni sobi občine Kobilje.

 

Vljudno vabljeni!