11. izredna seja Občinskega Sveta Občine Kobilje

Dnevni red

1. Druga dopolnitev Letnega načrta razpolaganja nepremičnega premoženja Občine Kobilje za leto 2017
2. Soglasje k sklepu o potrditvi programa dela in finančni načrt za leto 2017 Zdravstvenega doma Lendava
3. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Kobilje – HITRI POSTOPEK
4. Izvajanje socialnovarstvene storitve ''Pomoč na domu''
5. Obravnava predloga za oblikovanje cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Kobilje 
6. Obravnava vlog za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča NUSZ 
7. Seznanitev s potekom del na lokaciji Kobilje 36

Informacije o seji

Na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kobilje, in zaradi nujne obravnave druge dopolnitve Letnega načrta razpolaganja nepremičnega premoženja Občine Kobilje za leto 2017 sklicujem 11. izredno sejo Občinskega sveta Občine Kobilje, ki bo v četrtek 03. avgusta 2017 s pričetkom ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Kobilje.
Vljudno vabljeni!