17. Redna seja Občinskega sveta Občine Kobilje

Dnevni red

1. Potrditev zapisnika 16. redne seje 
2. Realizacija/uresničevanje sklepov
3. Predlog proračuna Občine Kobilje za leto 2017 – druga obravnava
Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja 
4. Potrditev predloga DIIP-a za prijavo projekta na Javni poziv LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2016
5. Sprememba Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj, humanitarnih organizacij, ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in drugih institucij – skrajšani postopek
6. Predlogi in pobude
7. Razno

Informacije o seji

Vabimo vas na 17. redno sejo Občinskega sveta Občine Kobilje, ki bo v ponedeljek 30. januarja 2017 s pričetkom ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Kobilje.

Vljudno vabljeni!