2. izredna seja Občinskega sveta Občine Kobilje

Dnevni red

  1. Potrditev DIIP-a

Informacije o seji

Spoštovani!

Na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Kobilje zaradi objave sprememb Zakona o financiranju občin, ki so vezane na investicijske projekte iz 4. odstavka 23. člena, ki  določa, da morajo občine Ministrstvu za gospodarske razvoj in tehnologijo do 31.03.2015 preko aplikacije poslati predloge investicijskih projektov in potrebe po sprejemu DIIP-a, sklicujem 2. izredno sejo Občinskega sveta, Občine Kobilje z naslednjim:

 

predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev DIIP-a

 

Vljudno vabljeni!