3. Izredna seja Občinskega sveta Občine Kobilje

Dnevni red

  1. Povabilo k predložitvi projektnih predlogov za umestitev v strategijo lokalnega Razvoja LAS Pri dobrih ljudeh za programsko obdobje 2014-2020
  2. Program dela, kadrovski in finančni načrt Osnovne šole Kobilje za leto 2015
  3. Rekonstrukcija javne razsvetljave v Kobilju (državna cesta)
  4. Seznanitev s stanjem aktivnosti Čebiš potok
  5. Letni načrt ravnanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Kobilje za leto 2015
  6. Ureditev igrišča za odbojko na mivki

Informacije o seji

Spoštovani!

Na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kobilje zaradi objave Povabila k predložitvi projektnih predlogov za umestitev v Strategijo lokalnega razvoja LAS Pri dobrih ljudeh za programsko obdobje 2014-2020, ki določa, da je potrebno projektne ideje posredovati do 15. julija 2015 in zaradi nujnosti obravnave ostalih točk dnevnega reda sklicujem 3. izredno sejo Občinskega sveta Občine Kobilje, ki bo 11. junija 2015 s pričetkom ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Kobilje.