6. redna sejo Občinskega sveta Občine Kobilje

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 5. redne in 2. izredne seje
  2. Realizacija/uresničevanje sklepov
  3. Obravnava in sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Kobilje za leto 2014​                       Poročevalec: Aleš Lutar, predsednik NO​                                                                                           Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja
  4. Osnutek Statuta Občine Kobilje
  5. Osnutek Poslovnika Občinskega sveta Občine Kobilje
  6. Letno poročilo 2014 in plan 2015 za Zdravstveni dom Lendava
  7. Seznanitev s sodbo v imenu ljudstva (zaradi varovanja osebnih podatkov se predlaga, da se točka zapre za javnost)
  8. Predlogi in pobude
  9. Razno

Informacije o seji

Vabimo vas na 6. redno sejo Občinskega sveta Občine Kobilje, ki bo v sredo 13. maja 2015 s pričetkom ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Kobilje.