7. redna seja

Dnevni red

V A B I L O

na 7. redno sejo Občinskega sveta Občine Kobilje,

ki bo v ponedeljek, dne 9.12.2019 s pričetkom ob 17.00 uri

v sejni sobi Občine Kobilje z naslednjim

 

Predlogom dnevnega reda:

  1. Potrditev zapisnika 6. redne seje
  2. Realizacija/uresničevanje sklepov
  3. Informacija o postopku priprave OPN, poročevalka: Alenka Šumak, direktorica ZEU
  4. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in        Kobilje – skrajšani postopekporočevalec: Robert Ščap, župan
  5. Obravnava in sprejem Sklepa o cenah najemnine za nepremičnine v lasti Občine Kobilje, poročevalca: Robert Ščap, župan in Boris Nemet, predsednik Odbora za gospodarske dejavnosti
  6. Predlog proračuna Občine Kobilje za leto 2020 – prva obravnavaporočevalka: Milena Antolin, računovodkinja
  7. Predlogi in pobude
  8. Razno