8. redna seja OS Kobije

Dnevni red

V A B I L O

                                                                                                               

na 8. redno sejo Občinskega sveta Občine Kobilje,

ki bo v sredo, dne 4.3.2020 s pričetkom ob 17.00 uri

v sejni sobi Občine Kobilje z naslednjim

 

Predlogom dnevnega reda:

 1. Potrditev zapisnika 7. redne seje
 2. Realizacija/uresničevanje sklepov
 3. Predlog proračuna Občine Kobilje za leto 2020 – druga obravnava, poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja
 4. Nadaljevanje postopka priprave OPN, poročevalka: Alenka Šumak, direktorica ZEU
 5. Obravnava in sprejem Odloka o urejanju in čiščenju javnih in drugih površin na območju Občine Kobilje, poročevalec: Robert Ščap, župan
 6. Obravnava in sprejem Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Kobilje, poročevalka: Sabina Toplak
 7. Obravnava in sprejem Letnega programa športa v Občini Kobilje za leto 2020, poročevalka: Sabina Toplak
 8. Obravnava in sprejem Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje – prva obravnava, poročevalec: Robert Ščap, župan
 9. Obravnava vloge za izdajo soglasja k Programu dela in finančnemu načrtu Pomurskih lekarn za leto 2020
 10. Predlogi in pobude
 11. Razno