9. izredna seja Občinskega sveta Občine Kobilje

Dnevni red

1. Predlog sklepa o potrditvi DIIP-a – Energetska sanacija objekta Osnovna šola Kobilje
2. Soglasje k imenovanju člana Sveta zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota
3. Soglasje k imenovanju Direktorja zavoda Zdravstveni dom Lendava
4. Soglasje k Letnemu poročilu zavoda Zdravstveni dom Lendava za leto 2016

Informacije o seji

Na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kobilje in na potrebe po potrditvi DIIP-a sklicujem 9. izredno sejo Občinskega sveta Občine Kobilje, ki bo v sredo 12. aprila 2017 s pričetkom ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Kobilje.
 

Vljudno vabljeni!