Cenik oskrbe s pitno vodo

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Kobilje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2011) in določil Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012 in 109/2012), je občinski svet Občine Kobilje, na 2. redni seji dne 15.12.2014 sprejel naslednje sklepe:

Elaborat o oblikovanju cen vodarine in omrežnine za vodovodno omrežje Občine Kobilje, ki ga je izdelal izvajalec GJS oskrbe s pitno vodo-režijski obrat, se sprejme v predloženi vsebini.

in

Elaborat o oblikovanju cen storitev odvajanja in čiščenja ter omrežnine za odvajanje in omrežnine za čiščenje za kanalizacijski sistem v Občini Kobilje, ki ga je izdelal izvajalec GJS oskrbe s pitno vodo-režijski obrat, se sprejme v predloženi vsebini.

Napovednik

Trenutno ni napovedanega nobenega dogodka.

Društva v Kobilju

  • Čebelarstvo v Kobilju ima že dolgo zgodovino, saj njegovi začetki segajo v obdobje okoli prve ...
  • Društvo skrbi za popestritev dogajanja v občini ter vsako leto prireja tri večje prireditve....
  •  V društvu se želimo dotakniti čim več področij življenja, ohranjati tradicijo in v naš košček ...
  • Lovska družina Kobilje gospodari z malo in veliko divjadjo na območju Kobilja, Motvarjevcev in...
  • Gasilstvo v Kobilju deluje že več kot 120 let, društvo pa šteje 232 članov, od tega 23 operativcev.


Spremljaj nas na Facebooku