Projekti v izvajanju

Razvojni program je za občino pomemben strateški dokument, ki zajema pregled aktualnega stanja in smernice razvoja v obdobju med letoma 2021 in 2030.
Poudarek projekta je na vzpostavitvi športno medgeneracijske infrastrukture, ki je trenutno v zelo slabem stanju in ne omogoča normalnega izvajanja aktivnosti (predvsem bo poudarek na površinah za preživljanje prostega časa v naravi, na prostem, ki bodo namenjene različnim ciljnim skupinam).
-A A +A

Društva v Kobilju


Spremljaj nas na Facebooku