Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednik, Tomaž Gregorec, Bogojina 14, 9222 Bogojina
  • Namestnik predsednika, Denis Magyar, Partizanska cesta 59, 2000 Maribor
  • Članica, Danijela Kocet Puhan, Kobilje 39, 9227 Kobilje
  • Namestnik članice, Matej Bukovec, Kobilje 100, 9227 Kobilje
  • Članica, Anja Trajber, Kobilje 65, 9227 Kobilje
  • Namestnica članice, Silvija Ferencek, Kobilje 154, 9227 Kobilje
  • Članica, Katja Bukovec, Kobilje 93, 9227 Kobilje
  • Namestnica članice, Ivana Bukovec, Kobilje 81, 9227 Kobilje