JAVNI RAZPIS - REDNI ŠOLSKI PREVOZ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

12. 7. 2022 147
12.07.2022
Javni razpisi in javni natečaji
12.08.2022 do 23:59
JZP-1/2022
12.07.2022
Sabina Forstnerič
obcina@kobilje.si
083843052